Maritim kulturuge 2024

FORELØBIGT PROGRAM TIL MARITIM KULTURUGE 2024:

Torsdag den 22. august
Kl. 12.30-14.30 Fællesspisning før ”Tip et Hit” i Magasinbygningen. (Tilmelding til Tårnborg
forsamlingshus)
Kl. 15-16 ”Tip et Hit” med underholdning af Klavs og Karin. (kendt fra Klavs og Servents)
Kl. 19. Foredrag i Magasinbygningen om Korsør Miniby og gåtur til minibyen ved Søren Vincent.

Fredag den 23. august
Kl. 10 Børneunderholdning i gryden. (Mere info senere)
Kl. 19-22. Koncert i teltet på havnekajen til Karl Hermans Trio.
Der vil være mulighed for at købe mad fra kl.17 som leveres fra Tårnborg Forsamlingshus. (Mere
info om tilmelding senere)

Lørdag den 24. august.
Kl. 10-16 Livstilsmesse i Magasinbygningen.
Musik i teltet ved havnekajen hele dagen med mulighed for at købe mad fra Tårnborg
forsamlingshus.
Kl. 10.30-11.30 Marineforeningens kor 

kl. 11.30-12.30 Musicalforeningen 

kl. 13.30-16.00 Koncert med bandet Crosswind.
Danmarks største og hurtigste sejlbåd Buksesnedkeren ligger ved fæstningskajen.
Missionsskibet Bethel holder åbent hus.
Redningsberedskabet stiller op med deres materiel på P pladsen mellem Batterivej og
fiskerihavnen.
På stejlepladsen er der svævebane lavet af spejdere samt udstilling af diverse foreninger og
aktører.

Søndag den 25. august
Kl. 10.30 Gudstjeneste under åben himmel ved Missionsskibet Bethel.
Kl. 15 Koncert med virtuosen Bjarne Falgren i Magasinbygningen (Der kræves entre - det er
Korsør koncerterne der står for arrangementet)